lãng mạng: 'Bể bơi cơ cực' ở Việt Nam lên báo Anh khiến cộng đồng mạng quốc tế được phen cười xả láng