lãng mạng: Bị tố làm chó Bull Pháp mang bầu 7 con chết, phòng khám lên tiếng: 'Tôi mong mọi người lắng nghe từ 2 phía'