Lăng mạ CSGT: Dùng Facebook lăng mạ, xúc phạm CSGT bị phạt 45 triệu đồng