làng hoa: Nam Em lại nhập viện dù đang 'trời yên bể lặng'