lấn chiếm vỉa hè: Video: Quận ở TP HCM xử phạt lấn chiếm vỉa hè qua camera