lấn chiếm vỉa hè: Tái lấn chiếm vỉa hè ở Q.1, người dân bức xúc