Kỷ luật: Cảnh cáo PGS-TS Trần Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM