kỳ lạ: S-500 Nga phá kỷ lục mới - Hạ gục mục tiêu cách 480 km: Diệt F-22, F-35 là 'chuyện nhỏ'?