kỳ lạ: Bố mẹ cứu sống con gái 7 tuổi nhờ phát hiện điểm kỳ lạ trong bức ảnh này