Kim Kardashian: Kylie Jenner trở thành người giàu nhất gia đình Kardashian ở tuổi 21