Kim Jong Nam bị ám sát: Đoàn Thị Hương bị 'thành kiến' khi điều tra, xét xử