Kim Jong Nam: Phiên tòa xử Đoàn Thị Hương vào giai đoạn cuối