Kim Jong Nam: Phiên tòa xử Đoàn Thị Hương sẽ tiếp tục trong tuần tới