Kim Jong Nam: Đoàn Thị Hương sẽ tự biện hộ

  • Đoàn Thị Hương sẽ tự biện hộ

    Đoàn Thị Hương sẽ tự biện hộ

    Tòa thượng thẩm Shah Alam (bang Selangor, Malaysia) hôm qua tuyên bố hai bị cáo trong vụ công dân CHDCND Triều Tiên Kim Chol bị sát hại sẽ bước vào các phiên đối chất để tự biện hộ.

  • 550 ngày cầm tù và nước mắt Đoàn Thị Hương

    550 ngày cầm tù và nước mắt Đoàn Thị Hương

    550 ngày chờ đợi, từ hoảng loạn, sợ hãi đến tin tưởng, hy vọng, cuối cùng Hương vẫn chưa thể về với người thân khi tòa Malaysia cho rằng bằng chứng của công tố viên đủ sức nặng.