Kim Hee Sun: Kim Hee Sun tươi roi rói tại sân bay Đà Nẵng