Kiểm soát: Mỹ Tâm tất bật chạy show sau thông tin mắc chứng ho không thể kiểm soát