kiểm lâm: Lớp váng màu xanh ở hồ Hoàn Kiếm 'không phải tảo nở hoa'