Khu du lịch: Sắp có tour du lịch nối Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với Khu di tích K9