khu đô thị: Video: Những hộ dân Thủ Thiêm nói gì sau cuộc gặp ông Nguyễn Thiện Nhân?