không quân: Bầu Đức không quan tâm lời kêu gọi 'đừng bỏ bóng đá' của bầu Tú