khoảnh khắc: Khoảnh khắc bãi thử hạt nhân duy nhất của Triều Tiên nổ tung