khánh ly: Khánh Hòa lúng túng xử lý vụ khách Trung Quốc mặc áo 'đường lưỡi bò'