khánh ly: Khánh Ly dành cả một đời để khóc, Mỹ Linh van xin được hát ca khúc mới