kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy sẽ tiếp tục kháng nghị khi có bản án chính thức từ tòa án