khắc phục hậu quả: ASEAN hỗ trợ khẩn cấp cho người dân miền Trung bị thiệt hại sau bão 12
<