khạc nhổ: Kỳ Duyên nói 'mặt khác nhờ thần thái', nhìn loạt ảnh này liệu ai tin?