Kẻ hủy diệt 2 của Nga: Sức mạnh xe tăng "Kẻ hủy diệt 2" của Nga