Kẻ hủy diệt 2 của Nga: [ĐỒ HỌA] 'Quái thú' Achzarit Mk-2 Israel mạnh ngang ngửa 'Kẻ hủy diệt' BMPT của Nga