iphone: iPhone X lại 'cháy hàng' ở Việt Nam trước mùa giáng sinh
<