in văn bản: Ông Dương Văn Hiền: 'Có vài người khác cũng ghi âm như tôi'