Ibrahimovic: Ibrahimovic cứ chạm bóng fan MU vỗ tay, tự nhận là 'Sư tử'