Ibrahimovic: Ibrahimovic lĩnh thẻ đỏ vì đánh nguội vào mặt đối thủ