Ibrahimovic: Ibrahimovic được Mourinho trao thêm cơ hội