Ibra chấn thương: Ibra nỗ lực tập luyện với mục tiêu được ở lại MU