Hương Tràm chê Chi pu: Hương Tràm bức xúc đáp trả truyền thông: "Tôi không phải là trẻ con mà ở đó e sợ"