Hương Tràm: 23 tuổi, Hương Tràm mua biệt thự rộng rãi, trồng hàng trăm cây xanh