Hương Tràm: Mai Tài Phến: 'Tôi vẫn rung động khi gặp lại Hương Tràm'