Hưng Yên: Hưng Yên: Xe máy đang đi thì bốc cháy ngùn ngụt, chủ xe dội nước để dập lửa gây tranh cãi