hot girl: Những 'hot girl' vướng vào vòng lao lý vì ma túy