họp bàn: Quan lộ thần tốc của Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia: Có bất thường?