họp bàn: Bắt 2 người nước ngoài vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp