họp bàn: Giữa lùm xùm, Sabeco thông báo họp cổ đông bất thường bàn về nhân sự