Hồng Đăng: Nhã Phương bị đạo diễn Khải Anh "dìm hàng" không thương tiếc trong ngày sinh nhật