Học sinh bị điện giật: Hà Tĩnh: Một học sinh bị điện giật tử vong khi sạc điện thoại
<