Học sinh bị điện giật: Thông tin chính thức về học sinh lớp 4 tử vong do điện giật