Học sinh: Vụ sập trần trường Trần Nhân Tông: Vữa rơi trong lớp học không phải lần đầu?