Học sinh: Top thần đồng là sinh viên nhỏ tuổi nhất thế giới