hoang tàn: Thêm 1 mối tình Trung - Hàn tan vỡ: Sao nam 'Hoàng hậu Ki' và mỹ nhân Cbiz xác nhận chia tay sau 1 năm hẹn hò