hoang tàn: TP.HCM: Cuộn sắt gần 20 tấn rơi khỏi xe đầu kéo trên đường, nhiều người hoảng loạn