Hoàng Sa: Facebook chưa xử lý triệt để bản đồ gộp Hoàng Sa vào Tam Sa