hoại tử: Rima Thanh Vy chính thức kế nhiệm Minh Tú tham gia Asia's Next Top Model 2018