hoa hậu thi chui: Mức phạt cao nhất Phi Thanh Vân phải nộp nếu thi chui là 30 triệu đồng!