hoa: Khoe khéo chiếc túi mới giá gần 90 triệu, Kỳ Duyên được hội mê Chanel nhấn nút 'thả tim'