hố tự hoại: Kim Min Hee: Mất 16 năm thành sao hạng A, cuối cùng mang danh 'hồ ly tinh', giật chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác