hố tự hoại: Vụ cháy 8 người tử vong: Nạn nhân đều là anh em, họ hàng