Hồ Quỳnh Hương: Thanh Hương kiệt sức sau 4 tiếng đồng hồ quay cảnh bị cưỡng hiếp