Hồ Quỳnh Hương: Sự giàu có của Hồ Quỳnh Hương sau khi tuyên bố rút khỏi làng giải trí