Hồ Chí Minh: Địa điểm vui chơi Noel hấp dẫn nhất Hà Nội, TP Hồ Chí Minh