HLV Nguyễn Hữu Thắng: VFF giải thích việc không mời HLV Hữu Thắng họp báo