hình thức bên ngoài: "Chúng ta đang phải trả giá quá đắt khi chú trọng bề ngoài mà quên đi sức khỏe bên trong!"