hiện trường vụ sập nhà: Hiện trường vụ sập ban công nhà cấp bốn, 3 người tử vong