Helen Thanh Đào: Helen Thanh Đào bị người đàn ông 50 tuổi 'quấy rối' ngay trên phố