hành khách kẹt tàu: 4.000 khách kẹt tàu, ôtô nối đuôi nhau tấp lề đường vì mưa bão