Hành khách: Khách Nga bức xúc vì hành động ném con chó từ tầng 24 xuống đất