Hành khách: Hướng dẫn viên đưa khách Trung Quốc vào chùa theo 'tour chui' bị phạt 7,5 triệu đồng