Hành khách: Cục Hàng không yêu cầu Vietjet kỷ luật nghiêm nhân viên xé vé máy bay của hành khách