hàng không: Lá chuối, bèo tây... ở Việt Nam không đáng tiền nhưng sang Nhật hóa thành hàng đắt đỏ