hàng hiệu: Hàng trăm xe sang phơi nắng mưa ngoài cảng