hàng hiệu: So kè đẳng cấp trong trang phục dạo phố, mấy ai nổi bằng loạt mỹ nữ Việt