hàn quốc: Tổng thống Hàn Quốc cho thư ký cấp cao từ chức vì tham nhũng